PRAKTISCH

PRAKTISCH

Contact

Afspraak maken

Om een afspraak te maken bij BRUCC, kan je het aanmeldingsformulier invullen via onderstaande link.

Ligging

BRUCC is gelegen op de Brussels Humanities, Sciences and Engineering Campus (Etterbeek). Zie rode pijl op de afbeelding.

Gebouw C, Verdieping 0
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Bereikbaarheid

Hoe kan je ons bereiken?


De wagen

Als je met de wagen naar BRUCC komt, kan je best ingang 12 nemen, dan rij je naar rechts richting ingang 11. Het tweede gebouw aan je linkerkant is gebouw C.

Te voet

Wanneer je te voet komt, kan je BRUCC het best bereiken via ingang 11, 12 of 13.

Openbaar vervoer

 • Trein: Het station Etterbeek bevindt zich op 5 minuten wandelen van BRUCC.
 • MIVB en de Lijn: Voor meer informatie over de tram en bus in Brussel kan je terecht op de website van de MIVB. Meer informatie over de bussen van De Lijn vind je hier.

Prijzen

Vanaf 1/7/22 hanteren wij volgende prijzen:

 • Intake (1ste consultatie):
  €85 / 60 min. (incl. €15 dossier- en administratieve kost)
 • Individuele sessies

      €70 / 60 min.

 • Koppel- of gezinsgesprek:

      €95 / 75 min.

 • Psychodiagnostisch onderzoek:
  Na een intake van 60min (prijs €85) zal er op basis van de specifieke vraag en problematiek een offerte met een prijs op maat worden opgemaakt. Na het verkrijgen van deze informatie kan je kiezen het traject verder te zetten of niet.
  Consultatie, testing, scoring, verslaggeving: €70 / 60 min.

 • Mindfulness groepsprogramma:

      €340 / 8 sessies van 120 min.

 • Tussenkomst mutualiteit
  Vraag dit na bij jouw mutualiteit op welke vergoedingen je eventueel recht hebt

Overzicht mutualiteit


VUB/UZ Brussel personeel

Voor medewerkers van VUB en UZ Jette is er de tussenkomst van de hospitalisatieverzekering Van Breda voor ambulante kosten (tandarts VUB, kinesisten VUB, BRUCC,…). Dit tot €250 per kalenderjaar voor psychologische begeleiding bij BRUCC.

Studenten VUB

Het aanvraagformulier voor de terugbetaling van psychologische ondersteuning via CPNF (Caroline Pauwels Noodfonds) is online terug te vinden via http://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/pra ktische-info-voor-studenten/studentenwelzijn/studentenpsycholog en#paragraph--id--11387

Eerstelijnsconventie voor psychologische hulp
De hulpverleners van BRUCC werken niet binnen de nieuwe eerstelijnsconventie voor psychologen.

Bent u op zoek naar een psycholoog binnen Brussel die zich wel verbindt aan deze conventie, kan u op de volgende websites terecht:
http://www.107bru.be/nl-be/node/26 (volwassenen)
http://www.bru-stars.be/nl/programmes-et-offres-de-soins/psychologue-de-premiere-ligne-enfants-et-adolescents/fonction-psychologique-de-premiere-ligne(kinderen & jongeren)
http://geestelijkegezondheid.brussels/ (Algemeen)
https://www.savha.be/eerstelijnspsychologische-zorg(Halle & Vilvoorde)


Privacy disclaimer

Wij verzamelen informatie wanneer je ons contacteert via het aanmeldingsformulier, per mail of per telefoon. Deze informatie is enkel voor intern gebruik voor de consulenten en onderzoekers van BRUCC. Ook de websitebeheerder* kan deze informatie zien.

De volgende informatie wordt verzameld (komt overeen met de informatie die je invulde op het aanmeldingsformulier):

 • Naam en voornaam

 • Geboortedatum

 • E-mail

 • Telefoonnummer

 • De consulent die je zal opvolgen en de data waarop er sessies zijn doorgegaan

 • Korte omschrijving van de reden van aanmelding (zoals beschreven in het aanmeldingsformulier)

Deze informatie wordt gebruikt voor doorverwijzingen, statistieken voor BRUCC en om een cliënt te kunnen terugvinden in het geval een bepaalde medewerker niet meer werkt bij BRUCC.

Je kan vragen om deze informatie te laten verwijderen door een mail te sturen naar info@brucc.be.

*Deze website wordt beheerd door Webhero.

FAQ

Hoe dien ik te betalen?

In BRUCC werken we met interne consulenten en zelfstandigen in bijberoep. Als je consulent een personeelslid van de VUB is, zal je een factuur ontvangen op je thuisadres of per mail per twee of per drie maanden. Als je consulent een zelfstandige in bijberoep is, kan je per overschrijving betalen.

Wat kan ik verwachten en hoe werkt het?

Stap 1: Aanmelding
Je kan jezelf of je kind aanmelden bij BRUCC door het aanmeldingsformulier in te vullen. Je aanmelding wordt vervolgens besproken, en er wordt gekeken wie het intakegesprek met je zal doen. Je wordt per mail gecontacteerd met een concreet voorstel hiervoor.

Stap 2: Intakegesprek
Een intakegesprek heeft tot doel jou en je hulpvraag te verkennen. Aan de hand van deze informatie zal er op team besproken worden welke benadering het best aansluit bij jouw noden. Ook hier wordt er nadien een concreet voorstel gedaan naar jou.

Stap 3: Jij beslist nadien zelf of je wenst in te gaan op ons voorstel. Dit kan een langdurende of kortdurende begeleiding zijn, een psychodiagnostisch onderzoek, of een doorverwijzing.

Wat doet een klinisch psycholoog?

Deontologische code

Betalings- en annulatievoorwaarden

Betalingsvoorwaarden 

1.1.  Individuele, gezin- of koppelsessies:

Een sessie kost 70€ per gepresteerd uur door de psycholoog. 

De psycholoog waarmee je een afspraak hebt, zal je informeren over de betalingsmethode. Hier zijn verschillen aanwezig.

-Wanneer de psycholoog een werknemer is van de Vrije Universiteit Brussel gebeurt de betaling sowieso per factuur, die je zal ontvangen via de post. 

-Wanneer de psycholoog werkt als zelfstandige, is betaling via overschrijving, app of cash mogelijk. Dit is echter afhankelijk van de psycholoog, die je hierover zal informeren.


1.2   Trainingen:

Een kandidaat is toegelaten tot een training wanneer de trainer dit telefonisch of per mail gemeld heeft. Een kandidaat is ingeschreven van zodra hij/zij bevestigt via mail aan BRUCC deel te nemen aan deze training. 

De deelnemer ontvangt een mail met informatie over de betalingsmethode.

Betaling voor een training gebeurt online binnen een aangegeven termijn.

 

1.2.        Lezingen: 

Men is ingeschreven voor een lezing vanaf het moment dat de online betaling in orde is. De betaling dient te gebeuren ten laatste twee dagen vóór de lezing.


Annulatievoorwaarden:

 Van zodra men is ingeschreven voor een training of lezing, gelden de volgende annulatievoorwaarden.

1.1.        Annulatie door de deelnemer:

1.1.1.  Bij een individuele, gezin- of koppelsessie 

Gelieve een afspraak minstens 24 uur op voorhand te verplaatsen of te annuleren (rechtstreeks aan consulent via mail/telefoon) als u niet aanwezig kan zijn.

Indien u niet of te laat verwittigt, wordt een vergoeding van 40 euro aangerekend via factuur. Wij wensen  te benadrukken dat wij in dit geval voor u geen attest van consultatie kunnen opstellen. Dit wil zeggen dat u bijgevolg ook geen recht hebt op terugbetaling van ziekenfonds of verzekering.

In geval van overmacht, zoals bij ziekte of ongeval, is dit uiteraard bespreekbaar met de consulent. 

 

1.1.2 Bij een training

§1. Annulatie dient steeds schriftelijk via mail te gebeuren. De mail dient geadresseerd te zijn aan brucc@vub.be.

§2. Annulatie kan enkel kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de deelnemer, waardoor de volledige deelname aan de training in het gedrang komt. Dit dient onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de training via mail (te adresseren aan brucc@vub.be en de trainer). De nodige attesten dienen per post gestuurd te worden aan:

Brussels University Consultation Center 

Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Vrije Universiteit Brussel 

Pleinlaan 2

1050 Brussel

 

Na ontvangst worden de attesten beoordeeld. Indien deze vallen onder de voorwaarden van een ernstig ongeval of ernstige ziekte van de deelnemer zal het volledige reeds betaalde inschrijvingsbedrag teruggestort worden.

Let wel: Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de sessies afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.

 

§3. Annulatie om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

a.    Als de annulatie gebeurt minimum 14 kalenderdagen voor de start van de training, is er geen inschrijvingsgeld verschuldigd.

b.    Als de annulatie gebeurt tussen 14 en 8 kalenderdagen voor de start van de cursus is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

c.     Bij annulatie vanaf 7 kalenderdagen voor de start van de cursus is 100 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Indien het inschrijvingsgeld nog niet betaald is, ontvangt men een factuur per post.

 

1.1.2.   Bij een lezing

§1. Annulatie dient steeds schriftelijk via mail te gebeuren. De mail dient geadresseerd te zijn aan brucc@vub.be.

§2. Annulatie kan enkel kosteloos in geval ziekte of ongeval van de deelnemer. Dit dient onmiddellijk en schriftelijk vóór de start van de training via mail (te adresseren aan brucc@vub.be). De nodige attesten dienen per post gestuurd te worden aan:

Brussels University Consultation Center 

Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Vrije Universiteit Brussel 

Pleinlaan 2

1050 Brussel

 

Na ontvangst worden de attesten beoordeeld. Indien deze vallen onder de voorwaarden van een ernstig ongeval of ziekte van de deelnemer zal het volledige reeds betaalde inschrijvingsbedrag teruggestort worden.

 

§3. Annulatie om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg: 

a.    Als de annulatie gebeurt minimum 14 kalenderdagen voor de start van de lezing, is er geen inschrijvingsgeld verschuldigd.

b.    Als de annulatie gebeurt tussen 14 en 8 kalenderdagen voor de start van de lezing is 50 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

c.     Bij annulatie vanaf 7 kalenderdagen voor de start van de cursus is 100 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

  

1.2.        Annulatie door BRUCC:

§1. Het Brussels University Consultation Center behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een initiatief af te gelasten (bijv. door te weinig deelnemers) of volledig te verplaatsen (bijv. door ziekte van de lesgever). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.

De deelnemers krijgt in dit geval het volledige inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, teruggestort.

 

§2. In geval dat het Brussels University Consultation Center beslist een volledige training of lezing te verplaatsen naar een andere datum, kan elke deelnemer zijn/haar inschrijving overzetten of kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag volledig wordt teruggestort.

 

§3. In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.


Klachten

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van BRUCC? Liep er iets mis? We horen het graag van je, dit helpt ons om ons aanbod te verbeteren.
Voor klachten neem contact op per mail via brucc@vub.be, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op om samen een oplossing te zoeken.

Contact


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x