BRUCCpro Expertsessies

BRUCCpro Expertsessies

Donderdagen van 12u30 tot 13u30

Een inspirerende online middagsessie van 1 uur voor professionals met actuele wetenschappelijke informatie over een specifiek thema relevant voor de praktijk van de psychologie.

Deelname aan een expertsessie kost 30 euro. Deelnemen aan alle expertsessies kan voor 90 euro !

15% korting voor VUB-PE partners (personeel, alumni, stagementor) en VVKP-leden.

INSCHRIJVEN VOOR ALLE EXPERTSESSIES

Betalings- en annulatievoorwaarden vind je hier

02-06-2022 Deconnecteren van werkeisen

Maar liefst 6 op de 10 werknemers zijn ’s avonds nog aan de slag met het behandelen van werkmails, zo blijkt uit de Werkbaarheidsmonitor uitgevoerd eind 2019. Voor één derde van de werknemers is dit zowat een dagelijkse gewoonte geworden, waardoor het heel moeilijk wordt om de werkeisen mentaal ook even echt los te laten. Dit terwijl onderzoek net aantoont dat mentaal loskoppelen essentieel is in functie van het welzijn en functioneren van werknemers. Tijdens deze middagsessie gaan we in op het hoe en waarom van deconnecteren van werkeisen.

Deze expertsessie wordt gebracht door Sara De Gieter. Zij is professor aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze onderzoek doet naar het psychosociaal welzijn van werknemers en de dagelijkse interactie tussen werk- en privéleven en waar ze onderwijs verzorgt in het domein van de arbeidspsychologie en human resource management.

30-06-2022 De rol van slaap in de psychologische praktijk

Het domein van de slaap is uitgegroeid tot een volwaardige tak van de geneeskunde en verzamelt inzichten uit verschillende disciplines (interne geneeskunde, psychiatrie, psychologie, tandheelkunde, pneumologie, …) en zorgt op haar beurt voor een beter begrip van stoornissen in deze aanverwante domeinen van de gezondheidszorg. Vandaag de dag onderzoekt men de cellulaire en subcellulaire effecten van verstoorde slaap, evenals de effecten van slaaptekort op het metabolisme, de hormoonhuishouding en de genexpressie. Nieuwere studies versterken bekende en vermoede relaties tussen onvoldoende slaap en een breed scala aan aandoeningen, waaronder obesitas en type 2-diabetes, verminderde immuunfunctie, hart- en vaatziekten en ritmestoornissen maar ook angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, neurodegeneratieve stoornissen en zelfs sociaal isolement. Het leren herkennen van slaapstoornissen en het adequaat behandelen ervan, parallel aan de aanpak van de aandoeningen die zich overdag manifesteren, zijn cruciaal voor een holistische aanpak van de klachten van de patiënt. In deze expertsessie zullen we kort een aantal prevalente slaapstoornissen beschrijven (o.m. insomnie, ademhalings- en motorische stoornissen). We overlopen welke impact deze kunnen hebben op de psychologische praktijk en hoe we deze kunnen aanpakken. Er wordt eveneens tijd voorzien om vragen te beantwoorden.

Deze expertsessie wordt gebracht door Olivier Mairesse. Hij is somnoloog en docent methodologie en klinische gedragsneurowetenschappen aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (VUB). Hij is tevens lid van de onderzoeksgroep Brain, Behavior and Cognition.

VORIGE BRUCCPRO-EXPERTSESSIES VAN DIT ACADEMIEJAAR :

30-09-2021 De psycholoog en de Olympische Spelen

De rol van de (sport)psycholoog in topsport wordt vaak verbonden met negatieve voorvallen, probleemsituaties of ernstige mistoestanden. Denk daarbij aan druk van ouders op jonge sporters, tegenvallende prestaties van het nationale team tijdens een EK of het grensoverschrijdend gedrag in topsport. De inzet van psychologen in topsport is echter zowel in inhoud als in vorm breder. Tijdens deze sessie zal Paul Wylleman toelichting geven over de wijze waarop psychologen ingezet worden in de begeleiding van Olympische en Paralympische atleten, teams en coaches en wat dit kan inhouden voor de competenties van psychologen. In het licht van de (uitgestelde) 2020 Olympische en Paralympische Spelen zal hij vervolgens stilstaan bij de rol van de psycholoog voor, tijdens en na de Spelen en reflecteren op zijn lessons learned als teampsycholoog tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016 en van Tokyo 2020. Tot slot zal er ook ruimte zijn om enkele vragen te stellen.

Deze expertsessie wordt gebracht door professor Paul Wylleman. Hij geeft les aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken Sportpsychologie, High Performance Management en Mentale begeleiding tijdens de sportcarrière. In zijn onderzoek focust hij zich via een holistisch perspectief op de ontwikkeling van de (top)sportcarrière, de ontwikkeling van psychologische competenties bij topsporters, het mentaal welzijn van (top)sporters en coaches en de competenties van psychologen werkend in topsport. Voor deze sessie zal hij daarnaast putten uit zijn ervaring als teampsycholoog tijdens de Olympische Spelen van Rio en Tokyo.

25-11-2021 Therapeutisch handelen bij zelfverwondend gedrag

In deze expertsessie worden vernieuwde inzichten in evidence-based behandeling van opzettelijke zelfverwonding in de adolescentie besproken, met specifieke aandacht voor het betrekken van gezinsleden in de behandeling van opzettelijke zelfverwonding. Resultaten van stepped-care modellen worden vergeleken en vertaald naar een Vlaamse context. De sessie sluit af met enkele concrete handvatten voor de therapeutische behandeling van adolescenten die zichzelf verwonden.

Deze expertsessie wordt gebracht door Imke Baetens. Zij is professor in de klinische psychologie aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Ze is academisch verantwoordelijke en oprichtster van Brussels Consultation Center (BRUCC). Imke Baetens is een internationaal erkend expert in de preventie en behandeling van opzettelijke zelfverwonding bij jongeren.

24-02-2022 Mentaal welbevinden en veerkracht in de klinische praktijk

Vanuit preventie-perspectief wordt in belangrijke mate aandacht besteed aan het versterken van ‘mentaal welbevinden’ en ‘veerkracht’. In Vlaanderen werd hiervoor eind 2020 de geluksdriehoek gelanceerd, een toegankelijk en educatief model voor mentaal welbevinden. In deze sessie staan we stil bij de theoretische onderbouwing en achterliggende visie, die de basis vormden voor het ontstaan van dit model. Aansluitend bekijken we wat de betekenis hiervan kan zijn voor de klinische praktijk. We leggen een link met ‘transdiagnostische processen’ in de klinische hulpverlening en staan stil bij de mogelijkheden van blended hulpverlening.

Deze expertsessie wordt gebracht door Veerle Soyez. Zij is als deeltijds docent verbonden aan de faculteit psychologie van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast werkt zij als senior stafmedewerker ‘mentaal welbevinden’ bij het Vlaams Instituut Gezond Leven, een expertisecentrum dat inzet op de bevordering van een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van evidence-based methodieken en materialen voor het versterken van mentaal welbevinden en veerkracht en voert hierrond ook onderzoek.

17-03-2022 How (not) to be perfect... over perfectionisme

Perfectionisme is niet alleen een positief kenmerk. Perfectionisme kan ook een heel kwalijke invloed op het welbevinden hebben. Ongezond perfectionisme is dan een risicofactor, en zelfs een instandhoudend mechanisme in psychische aandoeningen, zoals oa. bij angst, depressie, eetstoornissen en OCD. In deze middagsessie wordt uitgegaan van perfectionisme als een proces, een aspect van cognitie of gedrag dat bijdraagt aan psychopathologie of dit in stand houdt. We onderscheiden in dat verband adaptief en maladaptief perfectionisme. Marjolijn  zal toelichten wat hieronder wordt verstaan en hoe je je cliënt kan aansporen om op een gezonde manier met perfectionisme om te gaan.

Deze expertsessie wordt gebracht door Marjolijn van den Berg. Zij is klinisch psycholoog, systeemtherapeut en systemisch supervisor. Zij werkt als klinisch psycholoog in BRUCC voor het welzijn van personeel van de VUB. Daarnaast is zij werkzaam als zelfstandig gevestigd psychotherapeut en supervisor in de Therapeutische Groepspraktijk in Overijse (www.TG-Overijse.be).

31-03-2022 Ethisch reflecteren en deontologie

Wanneer je als psycholoog voor een ethisch dilemma komt te staan biedt de deontologische code vaak niet de nodige houvast om daar uit te raken. In deze middagsessie wordt uitgaande van een ethisch redeneermodel nagegaan hoe je gefundeerde ethische keuzes kunt maken met respect voor je cliënt, diens omgeving, jezelf en de maatschappij. Deelnemers die dat wensen mogen eigen casussen vòòr 20 maart doorgeven via brucc_pro@vub.be . Deze kunnen dan – uiteraard geanonimiseerd worden besproken.

Deze expertsessie wordt gebracht door Peter Theuns. Hij is hoofddocent onderzoeksmethoden en deontologie aan de Vrije Universiteit Brussel en medeoprichter van BRUCC. Hij doet onderzoek naar ethisch redeneren en assessment van subjectieve variabelen zoals welbevinden.

28-04-2022 The role of social media in adolescents’ mental health

The digital age has ushered forms of social interaction and knowledge acquisition unlike any previous era in recorded human history. The rapid pace and landscape of change necessitates the need for advanced understanding of the way that technology impacts wellbeing, especially for young people. This expert session will summarize challenges, opportunities, and implications of what is and is not known about how social media impacts mental health and wellbeing among adolescents and young adults. It will use Dr. Whitlock’s current research on the role of one peer-to-peer social media platform, Talk Life, to describe risks and openings for reducing negative impacts of social media on mental health. It will conclude with a summary of implications for youth, families and youth serving providers.

Deze expertsessie wordt in het Engels gebracht door Janis Whitlock. Zij is onderzoekswetenschapper en senior docent aan de Cornell University. Daarnaast is ze de oprichter en directeur van het Cornell-onderzoeksprogramma voor zelfverwonding en herstel, oprichter en eerste president van de ISSS en tot slot adjunct-directeur voor onderwijs en opleiding voor het Bronfenbrenner Center for Translationeel onderzoek. Ze staat internationaal bekend om haar fundamenteel werk in NSSI.  Ze wordt als specialist betrokken in het overbruggen van wetenschap, praktijk en beleid op gebieden die verband houden met de sociale en emotionele ontwikkeling van adolescenten en jonge volwassenen.

Contact

Pleinlaan 2 1050 Brussel
brucc@vub.be
T +32 (0)476 600 130


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x