BRUCC-PRO Expertsessies

BRUCC-PRO Expertsessies

Op donderdagen van 12u30 tot 13u30

Voor de uitzonderlijke kennismakingsprijs van €60 i.p.v. €90 krijg je toegang tot de online expertsessies van dit academiejaar.


26-11-2020 Focusing in de hulpverlenerscontext

‘Focussen' is een techniek die mensen leert zien hoe persoonlijke problemen en vragen concreet in het lichaam merkbaar zijn. Professor Gendlin deed jarenlang onderzoek naar die wezenlijke kenmerken (die therapie doen slagen), en bouwde daarop deze uiterst simpele en door iedereen toe te passen methode. In deze lezing wordt uitgelegd wat focussing is en hoe dit gebruikt kan worden in het werken met mensen.

Deze expertsessie wordt gebracht door Marisa Hoslet. Zij is psycholoog en gecertificeerd focusing-oriented therapeut en focustrainer aan het International Focusing Institute.

28-01-2021 Psychodiagnostiek bij meertalige kinderen

Steeds meer kinderen groeien op in een meertalige context. Diagnostiek bij meertalige kinderen krijgt de laatste jaren daarom meer aandacht. Dit is noodzakelijk om een normale meertalige ontwikkeling te onderscheiden van een vertraging of stoornis. Daarnaast is goede diagnostiek belangrijk om kinderen, ouders en leerkrachten passende hulp en advies te geven. Op het gebied van faire diagnostiek hebben wetenschap en praktijk elkaar inmiddels gevonden maar testresultaten moeten ook kunnen overgebracht worden naar de dagelijkse context van het meertalige kind. Deze expertsessie biedt daarvoor een overzicht van aanknopingspunten voor hulp aan het meertalige gezin. 

Deze expertsessie wordt gebracht door Joëlle Narmon. Zij werkt al 20 jaar met meertalige kinderen, binnen verschillende referentiecentra en nu binnen het Brussels University Consultation CenterDaarnaast is zij testotheekverantoordelijke aan de VUB en systeemtherapeute in een eigen praktijk. 

25-02-2021 Geïntegreerde aanpak van verslaving en persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik komen bijzonder vaak samen voor. Nochtans is de zorg voor deze twee problematieken in de praktijk in belangrijke mate opgesplitst.  

Volgende topics komen in deze middaglezing aan bod: 

  • een kort overzicht van huidige inzichten in de oorzaken van deze grote comorbiditeit 

  • argumenten voor een geïntegreerde aanpak versus een gescheiden, opeenvolgende behandeling en drempels in het huidige zorglandschap die daarmee samenhangen 

  • aangrijpingspunten voor een geïntegreerde aanpak, met bijzondere aandacht voor relevante transdiagnostische factoren (adverse childhood experiences/trauma, emotieregulatie) 

Deze expertsessie wordt gebracht door Kris Baetens. Hij is professor aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (VUB) en heeft meerdere jaren ervaring in de residentiële zorg voor mensen met een verslaving in combinatie met een AS II-problematiek 


25-03-2021 De neuropsychologie van ADHD: een update

Meer dan twintig jaar geleden presenteerde prof. Barkley het inhibitiemodel van ADHD. Dit model stelt dat problemen met responsinhibitie het centraal kerndeficit is. Kinderen met ADHD zouden problemen hebben om een voorgeprogrammeerde reactie te stoppen wanneer dat vereist wordt door de omgeving.  Volgens dit model leidt het inhibitiedeficit via problemen met andere executieve functies tot de ADHD symptomatologie. Zijn model heeft het neuropsychologisch onderzoeksdomein vele jaren beheerst. Intussen is gebleken dat een inhibitiedeficit of ruimer gesteld een executief probleem geen noodzakelijke en voldoende voorwaarde vormt  in de ethiopathogenese van ADHD. Zo worden inhibitieproblemen ook gezien bij andere psychiatrische problemen zoals gedragsstoornissen en zijn er kinderen met ADHD zonder problemen met responsinhibitie.  Naast het inhibitiemodel van Barkley zijn nog andere theorieën naar voren geschoven als verklaringsmodel. Het delay aversion model poneert dat kinderen met ADHD een uitgesproken aversie hebben voor wachten. Het cognitief-energetisch model stelt dat bij de verwerking van informatie drie energetische processen (arousal, activatie en effort) een belangrijke rol spelen en dat een gebrekkige regulatie van deze processen aan de grondslag ligt van ADHD. In deze bijdrage zal er een stand van zaken gegeven worden over de meest recente neuropsychologische inzichten over ADHD. Er zal uitgebreid stilgestaan worden bij de mogelijke implicaties voor het diagnostisch onderzoek, maar ook voor de aanpak van ADHD.

Deze expertsessie wordt gebracht door Jurgen Lemiere. Hij werkt als psycholoog op de dienst kinderoncologie van het UZLeuven.  Daarnaast is hij als lesgever betrokken bij verschillende opleidingen (oa postgraduaat psychodiagnostiek, neuropsychologie, gedragstherapie). Naast zijn klinisch werk is hij ook wetenschappelijke actief met verschillende onderzoeksprojecten binnen het domein van de klinische en/of neuropsychologie.

29-04-2021 Deconnecteren van werkeisen

Maar liefst 6 op de 10 werknemers zijn ’s avonds nog aan de slag met het behandelen van werkmails, zo blijkt uit de Werkbaarheidsmonitor uitgevoerd eind 2019. Voor één derde van de werknemers is dit zowat een dagelijkse gewoonte geworden, waardoor het heel moeilijk wordt om de werkeisen mentaal ook even echt los te laten. Dit terwijl onderzoek net aantoont dat mentaal loskoppelen essentieel is in functie van het welzijn en functioneren van werknemers. Tijdens deze middagsessie gaan we in op het hoe en het waarom van deconnecteren van werkeisen. 

Deze expertsessie wordt gebracht door Sara De Gieter. Zij is professor aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze onderzoek doet naar het psychosociaal welzijn van werknemers en de dagelijkse interactie tussen werk- en privéleven en waar ze onderwijs verzorgt in het domein van de arbeidspsychologie en human resource management. 

27-05-2021 De rol van slaap in de psychologische praktijk

De ontdekking van het electro-encefalogram (EEG) en het onderzoek naar patronen van electro-encefalografische activiteit tijdens de slaap heeft o.m. geleid tot de classificatie van slaapstadia. Die hebben op hun beurt de basis gevormd voor het begrip van functionele aspecten van de slaap, het ontdekken van afwijkingen en het blootleggen van associaties tussen slaap en (mentale) gezondheid. Het domein van de slaap is uitgegroeid tot een volwaardige tak van de geneeskunde en verzamelt inzichten uit verschillende disciplines (interne geneeskunde, psychiatrie, psychologie, tandheelkunde, pneumologie, …) en zorgt op haar beurt voor een beter begrip van stoornissen in deze aanverwante domeinen van de gezondheidszorg. Vandaag de dag onderzoek men de cellulaire en subcellulaire effecten van verstoorde slaap, evenals de effecten van slaaptekort op het metabolisme, de hormoonhuishouding en de genexpressie. Nieuwere studies versterken bekende en vermoede relaties tussen onvoldoende slaap en een breed scala aan aandoeningen, waaronder obesitas en type 2-diabetes, verminderde immuunfunctie, hart- en vaatziekten en ritmestoornissen maar ook angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, neurodegeneratieve stoornissen en zelfs sociaal isolement. Het leren herkennen van slaapstoornissen en het adequaat behandelen ervan, parallel aan de aanpak van de aandoeningen die zich overdag manifesteren, zijn cruciaal voor een holistische aanpak van de klacht patiënt. In dit seminarie zullen we kort een aantal prevalente slaapstoornissen beschrijven (o.m. insomnie, ademhalings- en motorische stoornissen) en overlopen welke impact ze kunnen hebben op de psychologische praktijk en hoe we deze kunnen aanpakken. 

Deze expertsessie wordt gebracht door Olivier Mairesse. Hij is somnoloog en docent methodologie en klinische gedragsneurowetenschappen aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (VUB). Hij is tevens lid van de onderzoeksgroep Brain, Behavior and Cognition.

03-06-2021 om 15u Adolescent development and wellbeing in a digital era

The digital age has ushered forms of social interaction and knowledge acquisition unlike anything known in recorded human history. The need to deepen understanding and to assist communities in navigating the role that social media is playing in adolescent and young adult mental health is of critical importance. This Class of Excellence will focus on summarizing what we do and do not know about how social media is impacting development and wellbeing and will engage participants in a discussion of implications and next steps for advancing research and intervention in Belgium. 

Deze expertsessie wordt om 15u (ipv 12u30) in het Engels gebracht door Janis Whitlock. Zij is onderzoekswetenschapper en senior docent aan de Cornell University. Daarnaast is ze de oprichter en directeur van het Cornell-onderzoeksprogramma voor zelfverwonding en herstel, oprichter en eerste president van de ISSS en tot slot adjunct-directeur voor onderwijs en opleiding voor het Bronfenbrenner Center for Translationeel onderzoek. Ze staat internationaal bekend om haar fundamenteel werk in NSSI.  Ze wordt als specialist betrokken in het overbruggen van wetenschap, praktijk en beleid op gebieden die verband houden met de sociale en emotionele ontwikkeling van adolescenten en jonge volwassenen.

EXTRA VOORDELEN

Door inschrijving voor een expertsessie* word je automatisch een BRUCC-Professional met extra voordelen:

  • 15% korting op masterclasses en het jaarlijks symposium van het academiejaar
  • gratis inschrijving voor de andere expertsessies

* VUB-personeel, alumni & VVKP-leden krijgen 15% korting.

Contact

Pleinlaan 2 1050 Brussel
brucc@vub.be
T +32 (0)476 600 130


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x