Betalings- en annulatievoorwaarden

Betalings- en annulatievoorwaarden

Betalingsvoorwaarden 


1.1.  Individuele, gezin- of koppelsessies:

Een sessie kost 60€ per gepresteerd uur door de psycholoog. 

De psycholoog waarmee je een afspraak hebt, zal je informeren over de betalingsmethode. Hier zijn verschillen aanwezig.

Wanneer de psycholoog een werknemer is van de Vrije Universiteit Brussel gebeurt de betaling sowieso per factuur, die je zal ontvangen via de post. 

Wanneer de psycholoog werkt als zelfstandige, is betaling via overschrijving, app of cash mogelijk. Dit is echter afhankelijk van de psycholoog, die je hierover zal informeren.


1.2   Trainingen:

Een kandidaat is toegelaten tot een training wanneer de trainer dit telefonisch of per mail gemeld heeft. Een kandidaat is ingeschreven van zodra hij/zij bevestigt via mail aan BRUCC deel te nemen aan deze training. 

De deelnemer ontvangt een mail met informatie over de betalingsformaliteit.

Betaling voor een training gebeurt online binnen een aangegeven termijn.

 

1.2.        Lezingen: 

Men is ingeschreven voor een lezing vanaf het moment dat de online betaling in orde is. De betaling dient te gebeuren ten laatste twee dagen vóór de lezing zal plaatsvinden.


Annulatievoorwaarden:

 Van zodra men is ingeschreven voor een training of lezing, gelden de volgende annulatievoorwaarden.

 

1.1.        Annulatie door de deelnemer:

 

1.1.1.  Bij een individuele, gezin- of koppelsessie 

Gelieve een afspraak minstens 24 uur op voorhand te verplaatsen of te annuleren (rechtstreeks aan consulent via mail/telefoon) in u niet aanwezig kan zijn.

 Indien u niet of te laat verwittigt, wordt een vergoeding van 40 euro  aangerekend via factuur. Wij wensen  te benadrukken dat wij in dit geval voor u geen attest van consultatie kunnen opstellen. Dit wil zeggen dat u bijgevolg ook geen recht hebt op terugbetaling van ziekenfonds of verzekering.

In geval van overmacht, zoals bij ziekte of ongeval, is dit uiteraard bespreekbaar met de consulent. 

 

1.1.2 Bij een training

 

§1. Annulatie dient steeds schriftelijk via mail te gebeuren. De mail dient geadresseerd te zijn aan brucc@vub.be.

§2. Annulatie kan enkel kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de deelnemer, waardoor volledige deelname aan de training in het gedrang komt. Dit dient onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de training via mail (te adresseren aan brucc@vub.be en de trainer). De nodige attesten dienen per post gestuurd te worden aan:

 

Brussels University Consultation Center 

Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Vrije Universiteit Brussel 

Pleinlaan 2

1050 Brussel

 

Na ontvangst worden de attesten beoordeeld. Indien deze vallen onder de voorwaarden van een ernstig ongeval of ernstige ziekte van de deelnemer zal het volledige reeds betaalde inschrijvingsbedrag teruggestort worden.

 

Let wel: Ziekte of ongeval waardoor men slechts een deel van de sessies afwezig is, geven geen aanleiding tot kosteloze annulatie.

 

§3. Annulatie om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

a.    Als de annulatie gebeurt minumum 14 kalenderdagen voor de start van de training, is er geen inschrijvingsgeld verschuldigd.

b.    Als de annulatie gebeurt tussen 14 en 8 kalenderdagen voor de start van de cursus is 50 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

c.     Bij annulatie vanaf 7 kalenderdagen voor de start van de cursus is 100 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

 

Indien het inschrijvingsgeld nog niet betaald is, ontvangt men een factuur per post.

 

1.1.2.   Bij een lezing

 

§1. Annulatie dient steeds schriftelijk via mail te gebeuren. De mail dient geadresseerd te zijn aan brucc@vub.be.

§2. Annulatie kan enkel kosteloos in geval ziekte of ongeval van de deelnemer. Dit dient onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de training via mail (te adresseren aan brucc@vub.be). De nodige attesten dienen per post gestuurd te worden aan:

 

Brussels University Consultation Center 

Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Vrije Universiteit Brussel 

Pleinlaan 2

1050 Brussel

 

Na ontvangst worden de attesten beoordeeld. Indien deze vallen onder de voorwaarden van een ernstig ongeval of ziekte van de deelnemer zal het volledige reeds betaalde inschrijvingsbedrag teruggestort worden.

 

§3. Annulatie om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg: 

a.    Als de annulatie gebeurt minimum 14 kalenderdagen voor de start van de lezing, is er geen inschrijvingsgeld verschuldigd.

b.    Als de annulatie gebeurt tussen 14 en 8 kalenderdagen voor de start van de lezing is 50 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

c.     Bij annulatie vanaf 7 kalenderdagen voor de start van de cursus is 100 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

  

1.2.        Annulatie door BRUCC:

 

§1. Het Brussels University Consultation Center behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een initiatief af te gelasten (bijv. door te weinig deelnemers) of volledig te verplaatsen (bijv. door ziekte van de lesgever). Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via mail of telefonisch.

 

De deelnemers krijgt in dit geval het volledige inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, teruggestort.

 

§2. In geval dat het Brussels University Consultation Center beslist een volledige training of lezing te verplaatsen naar een andere datum, kan elke deelnemer zijn/haar inschrijving overzetten of kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag volledig wordt teruggestort.

 

§3. In het geval dat één dag in een meerdaagse training verplaatst wordt o.w.v. ziekte van de trainer of door organisatorische redenen, krijgt men geen terugbetaling van de training.

Contact


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x